MANTENIMENT DEL SEU COTXE NOU CONSERVANT LA GARANTIA D'ORIGEN

CE1400/2002 article 4.1
Tots el vehicles nous podran realitzar operacións de reparació i manteniment durant el periode de garantia en qualsevol taller mecanic sense perdre l'esmentada garantia d'origen.
El reglament europeu 1400/2002 diu que les reparacions de manteniment d'un cotxe només en la xarxa autoritzada vulneraria el dret del consumidor a escollir un taller independent.
Els defectes de fabricació s'atendran al servei oficial.