SERVEIS

MANTENIMENT DEL SEU COTXE NOU CONSERVANT LA GARANTIA D'ORIGEN

CE1400/2002 article 4.1
Tots el vehicles nous podran realitzar operacións de reparació i manteniment durant el periode de garantia en qualsevol taller mecanic sense perdre l'esmentada garantia d'origen.
El reglament europeu 1400/2002 diu que les reparacions de manteniment d'un cotxe només en la xarxa autoritzada vulneraria el dret del consumidor a escollir un taller independent.
Els defectes de fabricació s'atendran al servei oficial


Diagnosi de totes les parts electriques del vehicle


Carrega d'aire acondicionat


Prova de frens en frenometre


Canvi de neumatics, equilibrat de rodes i alineat de direcció


Polit òptiques


Desde fa uns anys, les òptiques dels nostres vehicles estàn fabricades en policarbonat.
Aquest material resulta sensible a les condicions meteorològiques, amb llargues exposicións el sol es tornen opaques o grogoses, essent necessari un polit.
No es només per estetica, sinó que es redueix perillosament la visibilitat.
També es necesari tenir les òptiques en perfecte estat per a poder passar la ITV.