CONSELLS

NEUMATICS
Revisi periodicament la presió i el estat dels neumatics, una presió incorrecta afecta directament a l'estabilitat del vehicle aixi com al desgast accelerat del neumatic.
Un mal estat dels neumatics augmenta la distància de frenada, disminueix la estabilitat, augmenta el risc d'aiguaplaning , en definitiva, posa en risc la seva seguretat.
Es recomanable revisarlos cada 10.000 kms.

AMORTIDORS

Revisi periodicament el estat dels teus amortidors, un amortidor en mal estat fa augmentar la distància de frenada, així com la falta d'estabilitat a causa del major balanceix del vehicle, el desgast d'un amortidor depén molt del tipus de terreny per on circuli el vehicle.
Un amortidor en mal estat es sinónim de risc.
Es recomanable revisarlos cada 10.000 kms.


FRENS
Amb uns frens en mal estat (pastilles de fré gastades, discs gastats o ratllats, perdua de liquid, etc...) disminueix la eficaçia i augmenta la distància de frenada.
Revisar els frens regularment vol dir disminuir el risc de tenir un accident.
Es recomanable revisarlos cada 10.000 kms.
CORRETJES
Revisar i sustituir les corretjes en els terminis que indica el fabricant es de vital importancia per la durabilitat d'un motor ja que el trencament de la corretja de distribució pot provocar nombrosos danys en el mateix.

VARIS

Per evitar riscos i allargar la vida útil del seu vehicle es recomanable cada 2.500 kms revisar el nivell del oli, aigua, liquid de fre, liquid de la direcció assitida, liquid netejaparabrises, presió de rodes, llums i realitzar les oportunes revisións en els terminis que especifica el fabricant o el seu mecànic de confiança.