RECICLATGE LUBRICANTS
A partir del 1 de Gener del 2007 totes les empreses que treballin amb lubricants estaràn obligades per llei a incloure en les seves factures de venta de lubricants el cost de la recollida i gestió de lubricants usats com un concepte desglosat tal i com marca el Real Decret 679/2006