Polit òptiques

Desde fa uns anys, les òptiques dels nostres vehicles estàn fabricades en policarbonat.
Aquest material resulta sensible a les condicions meteorològiques, amb llargues exposicións el sol es tornen opaques o grogoses, essent necessari un polit.
No es només per estetica, sinó que es redueix perillosament la visibilitat.
També es necesari tenir les òptiques en perfecte estat per a poder passar la ITV.