FRENS

Amb uns frens en mal estat (pastilles de fré gastades, discs gastats o ratllats, perdua de liquid, etc...) disminueix la eficaçia i augmenta la distància de frenada.

Revisar els frens regularment vol dir disminuir el risc de tenir un accident.

Es recomanable revisarlos cada 10.000 kms.