CORRETJES

Revisar i sustituir les corretjes en els terminis que indica el fabricant es de vital importancia per la durabilitat d'un motor ja que el trencament de la corretja de distribució pot provocar nombrosos danys en el mateix.